Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 0212345679

【醇類】正丙醇


中 文 名 稱:正丙醇

英   文   名:n-Propyl Alcohol

簡         稱:NPA

CAS    NO:71-23-8

化   學   式:C3H8O

 

follow-up
DOWNLOAD:

 BACK 

   ●首頁
  
●公司簡介
  
●最新訊息
  
●產品介紹
  
●出貨方式
  
●聯絡我們
 

 

   川名企業有限公司
   公司電話:886-3-3274108
   公司傳真:886-3-3274109
   E-mail:
service@transchief.com.tw      

   川慶化學股份有限公司
   公司地址:台灣省桃園市觀音區大同二路15號(觀音工業區)    
   公司電話:886-3-4839416 (代表號)
   公司傳真:886-3-4838607 / 886-3-4832554
   E-mail:
service@transchief.com.tw